Bohusläningen

Lastbil och bil i krock i Lur

Strax före 14-tiden på tisdagseft­ermiddagen kolliderad­e en lastbil med en bil på väg 979 mellan Vassby och Tormoseröd i Lur. Enligt SOS alarm fördes en person iväg med ambulans.

- Nemanja Kazic neka@bohuslanin­gen.se 0522-993 60

Vid klockan 13.43 på tisdagseft­ermiddagen inträffade en trafikolyc­ka på väg 979 mellan Vassby och Tormoseröd i Lur i Tanums kommun.

Enligt räddningst­jänsten krockade en lastbil med en bil men samtliga inblandade ska ha tagit sig ur bilarna på egen hand.

Räddningst­jänst, polis och ambulans larmades till platsen.

– Vi är på plats för att sanera vägbanan samt hjälpa ambulanspe­rsonalen, säger Mats Gränsmark, larmoch ledningsop­eratör vid räddningst­jänsten.

Enligt SOS alarm fördes en person iväg med ambulans. Skadeläget är oklart.

Vid 14-tiden meddelade räddningst­jänsten att de var klara och hade lämnat platsen.

Vägen var under en tid avstängd i båda riktningar men strax efter klockan 14 kunde trafiken rulla på som vanligt.

 ?? ?? På tisdagseft­ermiddagen kolliderad­e en lastbil med en personbil på väg 979 mellan Vassby och Tormoseröd i Lur. BILD: LARS-HENRIK AAS
På tisdagseft­ermiddagen kolliderad­e en lastbil med en personbil på väg 979 mellan Vassby och Tormoseröd i Lur. BILD: LARS-HENRIK AAS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden