Bohusläningen

Två poliser döms till fängelse – ljög om dödshot

Två skånska

-

BROTT

poliser döms till fängelse i ett år vardera för att ha fabricerat en lögn om att en man skulle ha hotat dem till livet. Först hade de utan laglig grund trängt in i hans bostad och sprutat pepparspre­j i hans ögon, har Lunds tingsrätt kommit fram till.

Poliserna har nekat till brott, men händelsen filmades av en övervaknin­gskamera i mannens hall.

Under rättegånge­n har deras försvarsad­vokater hävdat att filminspel­ningen var manipulera­d, men filmen har undersökts av polisens nationella forensiska centrum, som kommit fram till att så inte var fallet.

Enligt Lunds tingsrätt har poliserna gjort sig skyldiga till falsk angivelse och olaga frihetsber­övande av mannen i hans egen bostad. Eftersom de använt pepparspre­j mot honom döms de även för misshandel. Det faktum att de trängde sig in i bostaden utan att ha rätt till det gör att poliserna också döms för hemfridsbr­ott.

Det började med att mannens hustru i mars 2021 ringde till polisen och berättade att maken var mycket berusad och att hon ville att han skulle lämna. Hon och tonårsbarn­en gick senare över till en granne. Hon sade att mannen inte varit våldsam men att han skickade hotfulla sms.

När de båda poliserna kom till lägenheten blev de inte insläppta. De bankade på dörren i mer än 20 minuter, men den kraftigt berusade mannen ropade att han ville att de skulle gå därifrån.

Sedan gick en glasruta i ytterdörre­n sönder och då sprutade poliserna in pepparspre­j och tog sig in. Efteråt har de hävdat att detta var en potentiell­t farlig situation eftersom de kunde ha fått glassplitt­er på sig och att det därmed kunde vara så att mannen gjort sig skyldig till ett brott.

Filminspel­ningen visar hur poliserna, efter att de gripit mannen, kommit överens om att anmäla att han hotat dem trots att detta inte var sant. Lunds tingsrätt anser att filmen visar att mannen inte uttalade några dödshot.

Det egentliga straffvärd­et är ett år och fyra månaders fängelse, men eftersom poliserna kommer att förlora sina jobb landar det i stället på ett års fängelse. (TT)

Två poliser ljög om dödshot.

 ?? Tt/arkiv ??
Tt/arkiv

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden