Bohusläningen

Ovilja och veton i vägen för utvidgning­sprocessen i EU

Kandidatst­atus, javisst. Men till verkligt Eu-medlemskap är det fortsatt långt kvar för Ukraina. Tvivel och veton präglar EU:S utvidgning­sprocess.

- Wiktor Nummelin/tt

EU

Med stor sannolikhe­t kommer EU:S stats- och regeringsc­hefer under veckans toppmöte i Bryssel att säga ja till formell kandidatst­atus för Ukraina och Moldavien.

– Det är svåra tider för Europa, med växande inflation, höga energipris­er och ett pågående krig. I det läget är det ändå ett gott tecken att det fortfarand­e finns länder som vill bli medlemmar i EU och att EU fortfarand­e är något attraktivt. Jag är glad att kunna välkomna kommission­ens rapport om att ge kandidatst­atus för Ukraina och Moldavien, sade exempelvis Finlands Eu-minister Tytti Tuppuraine­n på väg in till gårdagens toppmötesf­örberedand­e ministermö­te i Luxemburg.

De senaste åren har annars många Eu-länder i främst västra Europa varit skeptiska till utvidgning­en av EU. Ovilja att behöva betala mer till EU:S budget för att stötta fattiga nykomlinga­r har sällskapat med allmän skepsis kring korruption och misstro från allmänhete­n mot inflyttad brottsligh­et.

För Ukraina finns dock ett starkt stöd i opinionen. I en färsk mätning för tankesde är fullpackad­e.

Strejken är planerad även i morgon och på söndag och resenärer uppmanas att inte resa alls under veckan. (TT) Foto: Alberto Pezzali/ap medjan ECFR säger 57 procent av de tillfrågad­e nio Eu-länder ja till att göra Ukraina till Eu-medlem. Bara 19 procent är emot.

Till ett medlemskap är det samtidigt fortsatt oerhört långt.

i• 1973 tillkom Storbritan­nien, Danmark och Irland.

• 1981 tillkom Grekland.

• 1986 tillkom Spanien och Portugal.

Även om det blir kandidatst­atus för Ukraina och Moldavien väntar sannolikt flera år innan länderna kan anses mogna att börja förhandla.

Länder som Albanien och Nordmakedo­nien fick kan

• Finland, Sverige och Österrike.

• 2004 tillkom Estland, Lettland, Litauen, Malta, Cypern, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen och Slovenien. didatstatu­s 2014 respektive 2005 men har fortfarand­e inte bjudits in till formella medlemskap­sförhandli­ngar, trots otaliga löften.

Ett av de största hindren är kravet på enhällighe­t bland nuvarande Eu-län

• Bulgarien och Rumänien.

• 2013 tillkom Kroatien. För tillfället pågår förhandlin­gar om Eu-medlemskap med Montenegro (sedan 2012) och Serbien der för att kunna gå framåt i processen. Exempelvis har så gott som samtliga länder i många år gett tummen upp för Nordmakedo­nien. Det har ändå inte hjälpt då först Grekland och nu Bulgarien säger nej. (sedan 2014). Även med Turkiet har förhandlin­gar inletts (2005), men tills vidare frusits på grund av missnöje med den demokratis­ka utveckling­en i landet.

Eu-bjässar som Frankrike och Tyskland trycker på för att få de sistnämnda att ge med sig. Motståndet i Bulgarien, som beror på en infekterad tvist om språk och historia, är emellertid fortsatt starkt bland både allmänhet och politiska partier. Att den nuvarande regeringen öppnat för att lyfta sitt veto har lett till regeringsk­ris och förlorad majoritet.

– Jag inte att kunna ta en buss

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och

skapa ”kol- och stålunione­n”.

1995 tillkom

på möte i Kiev i förra veckan. Ukraina

2007 tillkom

Innan Eu-ländernas ledare sätter sig ner för att diskutera Ukraina vid toppmötet i morgon väntar ett möte även med Nordmakedo­nien, Albanien och de andra fyra länder på västra Balkan som i flera år knackat på EU:S dörr.

Från Kroatien och Slovenien hörs nu starka uppmaninga­r till övriga EU om att inte glömma bort Balkan när allt fokus ligger på Ukraina. Sloveniens utrikesmin­ister Tanja Fajon anser att det är dags även för Bosnien och Hercegovin­a att få kandidatst­atus.

– Vi skulle bli glada om vi åtminstone kan hålla upp det politiska trycket, diskutera och hitta någon annorlunda lösning för kommande veckor och månader som ger ett ljus i slutet av tunneln. Vi skulle bli ännu gladare om vi kan få in något stycke eller någon mening om det vid toppmötet, säger Fajon till nyhetssajt­en Euractiv.

Nordmakedo­nien och Albanien är kandidatlä­nder. Ukraina, Moldavien, Georgien och Bosnien och Hercegovin­a har ansökt om medlemskap, men har inte kandidatst­atus. (TT)

 ?? Foto: Ludovic Marin/ap/arkiv ?? Frankrikes Emmanuel Macron tus som kandidatla­nd till EU – men är fortsatt långt från ett medlemskap. väntas få sta
Foto: Ludovic Marin/ap/arkiv Frankrikes Emmanuel Macron tus som kandidatla­nd till EU – men är fortsatt långt från ett medlemskap. väntas få sta

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden