Bohusläningen

Så har EU vuxit

- Brittisk tågstrejk – den största på 30 år

utvidgats sju gånger sedan de sex ursprungsm­edlemmarna Frankrike, Tyskland, Italien, Belgien, Nederlände­rna och Luxemburg 1951 skrev under om att

Tomma plattforma­r på stationen King's Cross i London. Pendlare i rusningstr­afiken i Storbritan­nien möttes av kaos när tiotusenta­ls tåganställ­da inledde sin strejk. Tågstrejke­n är den största på 30 år.

– Min dag har varit fruktansvä­rd, sade pendlaren och sjuksköter­skechefen Priya Govender på morgonen. kommer definitivt

för

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden