Bohusläningen

Rädda Barnen: Ökad risk för nätbrott på sommaren

- Alice Nordevik/tt (TT)

BROTT

Föräldrarn­a jobbar och skolan är stängd. För en del barn innebär sommarlove­t att mer tid tillbringa­s på nätet – vilket kan öka risken för att de utsätts för internetre­laterade sexuella övergrepp. – I samband med sommarlov är det absolut läge att som vuxen prata med barn om det här för att minska risken, säger Hanna Thermaeniu­s, psykolog på Rädda Barnen.

För många barn är sommarlove­t fyllt av aktivitete­r och familjehän­g. För andra blir det en period med mer ensamtid – och kanske mer skärmtid. Det kan öka risken för att utsättas för sexuella brott på nätet.

–Vi har sett att tid vid skärm i kombinatio­n med att man inte har någon vuxen att prata med är två riskfaktor­er. Det är ett problem hela året tyvärr, men det blir ännu mer ett problem när man inte kan gå till skolsyster eller bolla med en klasskompi­s, säger Hanna Thermaeniu­s.

Ytterligar­e en dimension kommer av att samhället i stort har blivit mer digitalt under pandemin.

– Vi ligger fortfarand­e back på att barn har kommit i gång med fritidsakt­iviteter och spontana utelekar. Många har byggt upp sina sociala kontakter i spel

Under sommaren tillbringa­r terade sexuella övergrepp.

på nätet, och som förälder kan

vara läge att prata

världen till exempel. Det kan vara positivt, men det ökar också risken för den typen av övergrepp, säger Hanna Thermaeniu­s.

Även Sophie Josephson, rådgivare på barnrättso­rganisatio­nen Ecpat, delar bilden.

– När barnen är i skolan har de ofta inte tillgång till nätet på samma sätt. Hemma tillbringa­r barn ofta mer tid på nätet, och mer tid innebär såklart en möjlighet att risken ökar, säger hon.

Polisen ser ingen ökning av anmälda sexbrott mot barn under sommaren – men det kan vara svårt att förstå vad det är som gör att brottsstat­istik går i vågor, säger Björn Sellström, kommissari­e vid Nationella operativa avdelninge­n inom polisen. Läggs det till exempel mer resurser på en viss typ av brottsligh­et kan statistike­n öka eftersom fler brott upptäcks.

– Vi vet också att om man har kampanjer, som vi till exempel hade förra året där vi försökte lära barn att riskminime­ra på nätet, så kan det göra att anmälnings­frekvensen går upp för att man helt enkelt får en vetskap om att man är utsatt för brott, säger han.

Däremot tror även han att risken kan bli större på sommaren.

– Absolut. Ju fler möjlighete­r offer och förövare får att närma sig varandra desto större blir risken att något händer, säger Björn Sellström.

Inför sommarlove­t kan det vara extra viktigt att som förälder eller annan vuxen prata med barn om vilka risker som

ut fullständi­gt namn, telefonnum­mer och adress. Börja prata tidigt, även med yngre barn. Anpassa samtalet efter ålder, precis som när du pratar

säkerhet

log på Rädda Barnen.

om till exempel i trafiken.

• Ett bra sätt att börja prata om det kan vara att ta upp något som du sett i media och ställ finns, anser alla tre. Ju yngre barnet är desto bättre, men det är aldrig försent.

– Prata även kring bra och roliga saker som händer på nätet, så att man är en del av barnens liv på samma sätt som när de är utanför nätet. Var intressera­d, be dem förklara vad de gör och prata om vad som är okej och vad som inte är okej, säger Sophie Josephson.

Förbud och förmaninga­r fungerar sällan, snarare ökar det risken för att barnet inte vågar berätta om de blir utsatt för något. I stället bör man ha ett öppet samtal om samtycke, gränser och vad som är tillåtet och inte. Inte minst för att det ibland kan vara andra barn, och inte vuxna, som till exempel sprider nakenbilde­r.

–Det är ett samtal som vuxna alltid behöver ha med sina barn, oavsett om det är sommarlov eller inte. Men det är klart att om barnet tillbringa­r mer tid på nätet så bli det extra viktigt, säger Sophie Josephson. frågor som: ”Har du varit med om det? Har dina kompisar berättat något liknande? Känner du till det?” Behåll lugnet när du pratar om ämnet.

 ?? Foto: Gorm Kallestad/ntb/tt/obs: arrangerad bild ?? en del barn mer tid det med dem om internetre­la
Foto: Gorm Kallestad/ntb/tt/obs: arrangerad bild en del barn mer tid det med dem om internetre­la
 ?? Foto: Jonas Ekströmer/tt/akriv ?? Hanna Thermaeniu­s, psyko
Foto: Jonas Ekströmer/tt/akriv Hanna Thermaeniu­s, psyko

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden