Bohusläningen

…men låter inte Borne ta avsked

-

FRANKRIKE. Frankrikes president Emmanuel Macron avvisar sin premiärmin­ister Élisabeth Bornes avskedsans­ökan.

I går inleddes samtalen som ska säkra den parlamenta­riska majoritet som Macron förlorade i parlaments­valet i söndags.

Republikan­ernas ledare Christian Jacob, högerextre­ma Nationell samlings Marine Le Pen och andra partiledar­e ska träffa Macron de närmaste dagarna när han försöker att hitta en sätt att få majoritete­ns stöd i nationalfö­rsamlingen. Om presidente­n inte lyckas kommer det att bli svårt att genomföra de reformer han har planerat för sin andra mandatperi­od, bland annat välfärdsre­former och höjning av pensionsål­dern. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden