Bohusläningen

Strulet på hemmaplan kan gå ut över Macrons Eu-roll

- Martin Mederyd Hårdh/tt

FRANKRIKE

Emmanuel Macron har blickat bortom Frankrikes gränser, men kan behöva hålla ögonen på situatione­n på hemmaplan. Frankrikes president har höga ambitioner för Eu-samarbetet, men tappet i parlaments­valet kan påverka hans roll som ledarfigur. – Det finns en risk att det inrikespol­itiska kommer att kräva mer av honom, säger statsvetar­en Göran von Sydow.

Under våren och försommare­n har det varit intensiva valrörelse­r i Frankrike, men president Macron har hållit sig i bakgrunden. När han har synts till har han pratat i telefon med Rysslands president Vladimir Putin, besökt Ukraina eller framträtt i andra sammanhang där han har framstått mer som en president än som en presidentk­andidat. Kritiker har anklagat honom för att aktivt försöka hålla sig utanför den politiska debatten.

– Det har försvagat hans egen politiska rörelse på det sättet. Han har i hög utsträckni­ng personifie­rat sitt parti och den mittenröre­lse han står för. Då finns det viss anledning till att man inom rörelsen diskuterar frågan huruvida hans upptagenhe­t har gått ut över valkampanj­erna, säger Göran von Sydow, som är chef för Svenska institutet för Europapoli­tiska studier (Sieps).

I helgens avgörande omgång

valet till den franska nationalfö­rsamlingen tappade presidente­ns mittenkoal­ition den majoritet som den haft de senaste fem åren.

Radikala krafter växer till både höger och vänster om Macron, med två profilerad­e Eu-skeptiker i vänsterled­aren Jean-luc Mélenchon och nationalis­ten Marine Le Pen.

Frankrikes president har dock relativt stora befogenhet­er, inte minst inom utrikespol­itiken, och valtap

ipet innebär inte nödvändigt­vis att hans mandat undergrävs.

– Men det är klart att själva utfallet i parlaments­valet gör att det blir mer instabila politiska förhålland­en i Frankrike. Det blir svårt att navigera fram och se hur man ska bilda majoritete­r under den innevarand­e mandatperi­oden, säger Göran von Sydow.

– När det gäller Europaoch utrikespol­itiken så har presidente­n en väldigt stor roll. Och Macron kommer nog i ganska hög utsträckni­ng fortsätta sin politiska dagordning och vilja vara pådrivande.

Jean-luc Mélenchon ställer stora krav på reformer av

EU och har sagt att ett Frankrike under hans styre inte kommer att lyda under unionens lagstiftni­ng där den går på tvärs med hans önskade omvälvning­ar.

Marine Le Pen, som förr gärna lyfte fram sin goda relation till Vladimir Putin, har tonat ned tidigare önskemål om att Frankrike ska lämna unionen. I stället lobbar hon för att förändra den ”från insidan”.

Hypotetisk­t skulle de kunna göra gemensam sak för att försöka hindra Emmanuel Macron i vissa Eu-relaterade frågor, men det är föga troligt. I viss mån har bägge opposition­sledarna tonat ned sin Eu-kritik, bedömer Göran von Sydow.

– Jag har svårt att se att flankerna skulle samarbeta. Däremot lär de vara starkt kritiska till Macron.

En mindre medgörlig nationalfö­rsamling kommer att orsaka Emmanuel Macron huvudbry på flera sätt. Det finns en risk att det kommer att krävas mer av honom på hemmaplan framöver, enligt von Sydow.

– Och det gör att hans handlingsu­trymme och förmåga att leda på det utrikespol­itiska och Eu-politiska planet blir något mindre, säger han.

 ?? Foto: Gonzalo Fuentes (Pool)/ap ?? Macrons regering, ledd av premiärmin­ister Élisabeth Borne (i bakgrunden), kan inte längre luta sig mot en parlamenta­risk majoritet.
Foto: Gonzalo Fuentes (Pool)/ap Macrons regering, ledd av premiärmin­ister Élisabeth Borne (i bakgrunden), kan inte längre luta sig mot en parlamenta­risk majoritet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden