Bohusläningen

Hört och hänt

- Citatet

för att finansiera inbrottet i demokrater­nas högkvarter i Watergateb­yggnaden i Washington.

I dag har Paulina och Paula namnsdag. Paulina är latinskt och den kvinnliga formen av Paulus som betyder den lille. Namnet kom hit på 1700-talet och var vanligt på 1800-talet, för att sedan åter få ett uppsving på 1990-talet. Cirka 8 200 bär namnet och runt 3 300 kallas så, med medelålder­n 29. Paula kommer av latinet via tyskan, en kvinnlig form av Paul. Namnet kom hit under 1800-talet och fick en liten topp i slutet av 1970-talet. Runt 6 100 heter Paula, cirka 3 700 har det som tilltalsna­mn, med medelålder­n 45.

1977, hade Walt Disneys 23:e långfilm ”Bernard och Bianca” premiär. Filmen handlade om en internatio­nell räddningss­tyrka bestående av möss, och blev den första stora Disneysucc­én sedan ”Djungelbok­en” kom 1967.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden