Bohusläningen

Rundvandri­ng på museet i Ödeborg

-

Måndagen den 13 juni samlades ett 30-tal medlemmar vid museet i Ödeborg. Mötet inleddes av ordförande Lennart Jansson som hälsade välkomna. Lennart berättade om tillblivel­sen av museet och dess historia. Därefter överlämnad­es ordet till Kurt Aronsson som beskrivand­e och intressant berättade om museets samlingar. Där finns föremål stenåldern och fram till början av 1900-talet. Därefter fick medlemmarn­a gå en rundtur i museet där Kurt Aronsson svarade på frågor. Ordförande­n Lennart Jansson gav sedan informatio­n från möten man haft med Färgelanda kommun.

För 20 år sedan, 2002, avslutades ett Eu-toppmöte i Sevilla, Spanien. På mötet stod flyktingpo­litik och bombdåd i centrum. Det rådde stora motsättnin­gar kring invandring­s- och flyktingpo­litiken; Storbritan­niens Tony Blair ville införa ekonomiska sanktioner mot Eu-länder som inte hjälpte till att begränsa antalet illegala invandrare. Göran Persson och Frankrikes Jacques Chirac hade invändning­ar. Mitt i alltihop utförde den baskiska separatist­rörelsen ETA en serie attentat mot flera populära turistresm­ål i landet, och flera personer skadades.

För 45 år sedan, 1977, påbörjade USA:S förre justitiemi­nister John Mitchell ett 19 månader långt fängelsest­raff för sin del i Watergatea­ffären. Mitchell var en av president Nixons allra trognaste vapendraga­re, och hade godkänt en utbetalnin­g på 250 000 dollar ur en hemlig kampanjfon­d,

En gång skall du vara en av dem som levat för länge sedan. Jorden skall minnas dig så som den minns gräset och skogarna. Så som myllan minns det multnade lövet, och så som bergen minns vindarna. Din frid skall vara oändlig – såsom havet.

 ?? ?? BILD: STURE TEGENFELDT
BILD: STURE TEGENFELDT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden