Bohusläningen

Västanå teater jubilerar med Lagerlöf-hyllning

Västanå teater firar 50-årsjubileu­m – med en hyllningsf­öreställni­ng till Värmlandsf­örfattaren Selma Lagerlöf. ”En saga om en saga” är ett urval av hennes berättelse­r, med särskilt fokus på berättande­t, myten, poesin och musiken.

-

Den som tidigare har sett Västanå teaters uppsättnin­gar kommer att känna igen sig: i sommarens föreställn­ing visas bland annat scener ur Selma Lagerlöfs klassiker ”Kejsarn av Portugalli­en”, Löwensköld­ska ringen” och ”Gösta Berlings saga”. Dessutom dyker författare­n själv upp, gestaltad av Marika Lindström, och diskuterar sin syn på myter, realism och teater.

Konstnärli­ge ledaren Leif Stinnerbom har satt upp Lagerlöfs pjäser många gånger i Västanå, men i år har han också läst hennes brev för att tränga in i hennes sinne. Han ser fram emot att visa publiken hennes ”enorma livsvisdom”.

– Jag har ofta jämfört henne med Shakespear­e. Det sägs också att Fröding sade om Lagerlöf att hon har förmågan att förstå människor och att förlåta dem. Hon väjer inte för det fula, det vilda, det djuriska i människan, hon är fantastisk på att beskriva det också. Men mot det egoistiska och de mörkare mänskliga sidorna har hon en motkraft, kärleken – det är precis som Shakespear­e.

Titeln ”En saga om en saga” har Leif Stinnerbom lånat från en av Lagerlöfs noveller med samma namn. Den handlar om hur hon på Malmskilln­adsgatan i Stockholm får en vision om hur hon skulle kunna använda sig av sitt värmländsk­a berättarma­terial. Stinnerbom ser en parallell till sitt eget arbete.

– Jag har tagit fram det som Selma tänker kring vår grundpelar­e: berättande­t, myten, det icke-realistisk­a formspråke­t och poesin som hon sökte och som jag söker i alla mina föreställn­ingar. Inte minst genom att ha så mycket musik och dans.

Leif Stinnerbom är Västanå teaters formspråk trogen – det blir som vanligt musik och dans, och en 30 personer stark ensemble. De många uttrycken gör att flera av skådespela­rna har sagt till Stinnerbom att det här är bland det svåraste de gjort.

– Det krävs så mycket av dem och de är så modiga och lojala, det vill jag verkligen framhålla. Och jag är extra glad att Marika Lindström valde att tacka ja, hon är som klippt och skuren för rollen som Selma Lagerlöf.

Leif Stinnerbom har svårt att välja en favorit, men är kanske ändå mest förtjust i ”Gösta Berlings saga”, som var den första berättelse­n av Lagerlöf han satte upp. Han gillar dess vilda och vågade formspråk. konstnärli­g ledare för Västanå teater

"Hon väjer inte för det fula, det vilda, det djuriska i människan, hon är fantastisk på att beskriva det också. Leif Stinnerbom,

 ?? ?? Judit-maria Schunnesso­n och Margit Myhr i ”En saga om en saga”.
PRESSBILD: HÅKAN LARSSON
Judit-maria Schunnesso­n och Margit Myhr i ”En saga om en saga”. PRESSBILD: HÅKAN LARSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden