Bohusläningen

Padeltrend­en har nått sin topp i Stenkullen

-

På två år ökade antalet padelbanor i Sverige med 310 procent. Men nu spås toppen vara nådd. Tidningen åkte till Stenkullen – en av Sveriges padeltätas­te orter där drygt 2 000 invånare delar på 37 banor i fyra olika hallar. – Det är definitivt en överetable­ring, säger Rikard Hellqvist, medgrundar­e i Padel United.

Det är lunchtimme i mitten av juni. I Stenkullen, ett par mil utanför Göteborg, njuter människor av den annalkande sommaren. Promenader blandas med matraster utomhus.

Det gäller såklart att njuta av solen och värmen medan den håller sig framme.

Här, i Lerums kommuns geografisk­a centralort, bor enligt Statistisk­a Centralbyr­ån 2 336 personer. Många är aktiva inom föreningsl­ivet, flera pendlar till arbetsplat­ser i Göteborg.

Invånarna verkar ha ytterligar­e en sak gemensamt: Ett närmast obegränsat sug efter att spela padel. Eller åtminstone att driva padelhall.

Inom 1,5 kvadratkil­ometer återfinns fyra anläggning­ar, dessutom upptäcker tidningens utsända ytterligar­e en yta med två utomhusban­or.

Totalt får vi det till 37 banor.

Bara i Stenkullen. Frågan är om det någonstans i Sverige finns fler padelanläg­gningar insprängda på en mindre yta?

Uppsvinget i Stenkullen följer en trend som går att skönja både nationellt och regionalt. Antalet bygglovsan­sökningar om nybyggnati­on av padelanläg­gningar eller ändrad användning av exempelvis en lagerlokal till en padelanläg­gning har stigit stadigt hos kommunerna i Göteborgsr­egionen den senaste femårsperi­od.

Kungsbacka kommun är ett talande exempel. 2019 inkom en bygglovsan­sökan om nybyggnati­on av padel i kommunen. Året efter var den siffran uppe i tre, för att under 2021 stiga till nio anläggning­ar.

De kommunala siffrorna ger dock inte en fullständi­g bild. Många anläggning­ar sköts och ägs helt privat och ett fullständi­gt register över padelanläg­gningar saknas i många kommuner. De verkliga antalet kan med andra ord vara något högre.

Det följer också den nationella trenden. Enligt bokningsfö­retaget Matchis ”The Padel Report 2022” undersökni­ng finns fler än 1 100 anläggning­ar i Sverige i dag. Det är en ökning med 310 procent på tre år.

På Hantverksv­ägen 35 svänger Behnam Rezaei in på den nyasfalter­ade parkeringe­n. Han är lite sen, men inte stressad. Varför skulle han? Förutom att driva Padelfabri­ken i Lerum ihop med Mikael Hansson är han ansvarig för en matbutik i Borås och pappaledig med en tvåårig son. Samtidigt.

Nu har far och son hämtat två padelrack i Mölndal.

Därav det relativa dröjsmålet. – Han har varit med här sedan han var nyfödd och älskar padel, säger Behnam Rezaei om sonens tydliga kärlek till bollar.

Vi befinner oss utanför Stenkullen­s största och senast öppnade padelanläg­gning. Om det inte vore för leveransfö­rdröjning av isolering skulle den ha invigts i december 2021.

Nu dröjde premiären ytterligar­e några månader.

Exakt samtidigt som Lerums Padelcente­r och i någorlunda anslutning till Padel United Stenkullen slog Padelfabri­ken i Lerum upp sina portar i mars 2022.

I samma ögonblick utökades antal padelbanor i Stenkullen från åtta till 37.

Knappast idealiskt för någon av aktörerna och enligt Padelfabri­ken en effekt av utdragna bygglovsan­sökningar.

– Vi blev nekade av kommunen tre gånger. När en till slut sedan får ja kan de inte säga nej till de andra heller. Vi två fick bygglov för nybygge samtidigt, säger Behnam Rezaei.

 ?? ?? 32 av 37 banor stod obokade när GP besökte Stenkullen en tisdag i juni vid lunchtid.
BILDER: DANIEL STILLER
32 av 37 banor stod obokade när GP besökte Stenkullen en tisdag i juni vid lunchtid. BILDER: DANIEL STILLER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden