Bohusläningen

Fegan följer ▶pp granskning­ar

-

Som vanligt återvänder ”Uppdrag granskning sommar” till de reportage som har fått störst genomslag och som berört tittarna mest under säsongen.

– Våra tittare hör av sig och efterfråga­r uppföljnin­gar. De blir upprörda och vill veta vad som har hänt efter att reportaget sändes och om det har fått några konsekvens­er, säger Ali Fegan, en av ”Uppdrag granskning­s” reportrar.

Det första programmet följer upp inslaget ”De ryska torpederna” som publicerad­es i december. Det handlar om det uppmärksam­made fallet med den tjetjenske regimkriti­kern, Tumso Abdurachma­nov, som överfölls med en hammare när han låg och sov i sin lägenhet i Gävle. Han lyckas övermanna angriparen och klarar sig trots flera slag mot huvudet.

Flera andra reportage kommer också följas upp.

 ?? Foto: Sofia Sabel/svt ??
Foto: Sofia Sabel/svt
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden