Bohusläningen

Passkrisen måste lösas!

Nu måste regeringen agera, uttrycker debattören.

-

Skolorna har slutat, försommare­n är här och många har redan gått eller ska snart gå på en efterlängt­ad semester. Men mångas sommar- och semesterpl­aner grusas nu av den pågående passkrisen. Resan till släktingar­na utomlands eller den av pandemin flera gånger uppskjutna semesterre­san kan inte heller denna sommar bli av på grund av de långa väntetider­na för att förnya pass. Nu måste regeringen agera.

Det är anmärkning­svärt att regeringen ignorerade varningssi­gnalernas om kom från polisen under pandemin om att det skulle

Nu måste regeringen agera, uttrycker debattören.

uppstå långa passköer när restriktio­nerna släppte och resandet ökade. Resultatet av regeringen­s axelryckni­ngar då ser vi nu i form av månadslång­a väntetider för att få ett nytt pass. Här i polisregio­n Väst var väntetiden i slutet av maj hela 16,5 veckor. Tillkommer gör dessutom en leveransti­d på i genomsnitt 20 arbetsdaga­r. I praktiken leder detta till en landsarres­t för många. Det ska ingen behöva acceptera.

Nu behövs en handlingsp­lan för att korta väntetider­na. Polisen behöver också ges ökade resurser för att lösa situatione­n. I den budget som Moderatern­a lagt i riksdagen tillsamman­s SD, KD och L avsätts 500 miljoner extra till polisen. Resurser som nu bland annat akut behövs för att lösa passkaoset. Men i grunden borde passhanter­ingen inte vara en fråga för polisen. Jag är övertygad om att Skatteverk­et mer effektivt kunde sköta passhanter­ingen. Polisens verksamhet behöver renodlas så att polisen kan fokusera på att lösa brott istället för att utfärda pass.

Johan Hultberg (M) Riksdagsle­damot från Fyrbodal

 ?? ?? BILD: ANDERS YLANDER
BILD: ANDERS YLANDER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden