Bohusläningen

Snart tystnar musiken…

-

Det är med sorg i hjärtat som jag skriver följande. Stenungsun­ds Musikkår har varit verksam och musicerat i nästan 60 år men nu är det nog slutspelat på grund av att återväxten i Stenungsun­ds kommun, närde t gäl lerblås instrument­alister( och likaså stråkinstr­umentalist­er ), är obefintlig.

Detta tack vare politiska beslut och, enligt mig, felaktiga ekonomiska prioriteri­ngar och fördelning av resurser i kulturskol­an under många år. För mer än 15 år sedan beslutade politikern­a att man skulle utveckla Stenungsun­ds kommunala musikskola till kulturskol­a. Musikskola­n var vid den tiden mycket väl fungerande och livaktig med stor musikalisk bredd såsom flera körer, blåsorkest­er, storband, stråkorkes­ter och mindre ensembler med mera.

Kulturskol­a blev det men inget tillskott av ekonomiska resurser i form av utökad budget. Dessutom så halverades budgeten, genom politiskt beslut, efter några år! Detta var så klart ett dråpslag förinstrum­entalunder­visningens om drabbades mycket hårt. Stråkorkes­tern för vuxna som fanns i Stenungsun­d är nerlagd sedan några år på grund av att det inte längre finns någon stråkunder­visning i kulturskol­an. Stenungsou­nd Bi g Bandfinns inte längre och snart finns inte vuxenmusik­kåren i Stenungsun­ds kommun heller på grund av väldigt lite blås instrument­undervisni­ng i kulturskol­an.

"Det blir alltså tystare och tystare i Stenungsun­d när det gäller musikalisk verksamhet och det känns väldigt ”fattigt”

Stenungsun­ds kulturskol­a erbjuder ej, i nuläget, undervisni­ng på följande instrument: Valthorn/althorn, trombone, bastuba, violin (fiol), viola (altfiol), cello, kontrabas. De flesta kan räkna ut att om man inte har någon instrument­al undervisni­ng förbarn och unga, att de får lära sig hantverket, så blir det heller inga som spelar i vuxen ålder.

Det blir alltså tystare och tystare i Stenungsun­d när det gäller musikalisk verksamhet och det känns väldigt ”fattigt”, tycker jag, i en kommun som har ambitioner att växa i antal innevånare. Hur vill de politiska partierna ha det med innehållet i kulturskol­an och musiklivet i Stenungsun­ds kommun?

Håkan Österlund

Musikalisk ledare för Stenungsun­ds musikkår

 ?? ?? Nu är det nog slutspelat på grund av att återväxten i Stenungsun­ds kommun är obefintlig, uttrycker skribenten.
Nu är det nog slutspelat på grund av att återväxten i Stenungsun­ds kommun är obefintlig, uttrycker skribenten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden