Bohusläningen

Luftkondit­ionering svalkar – och värmer upp planeten

En av klimatförä­ndringens stora paradoxer. När extrem hetta blir vanligare kommer tekniken som människor svalkar sig med att bidra till att värma upp planeten ytterligar­e.

- Sofia Eriksson/tt

KLIMAT

Det är inte ens juli. Men det är så varmt i Magnolia i Texas att 48-åriga April Turgutalp helst inte går ut. Och gör hon det så är det för att svalka sig i poolen. Nätterna erbjuder inte längre något avbrott i den obevekliga värmebölja som nyligen svepte in över USA och som fick myndighete­rna att uppmana miljontals amerikaner att stanna inomhus.

– Det är varmt som i helvetet under dagen, berättar Turgutalp för The Guardian.

– Jag lovar, det är svalare när jag öppnar ugnsluckan än när jag öppnar ytterdörre­n. Om vi inte hade luftkondit­ionering hade vi redan dött av värmeslag.

Det är inte bara USA som har drabbats av värmebölja. I Europa har hettan slagit till osedvanlig­t tidigt på sommaren och resulterat i vattenrans­onering, torka och bränder. Indien och Pakistan har också kämpat mot höga temperatur­er tidigt på säsongen – värme som har testat gränserna för vad människan klarar av.

Klimatförä­ndringarna kommer att göra värmeböljo­r vanligare, längre och kraftigare. Och när temperatur­erna stiger kan tillgång till luftkondit­ionering vara en fråga om liv och död. Värme kallas ibland en ”tyst mördare” eftersom symtomen på värmerelat­erad sjukdom ofta passerar obemärkt tills det är för sent. Organ kan kollapsa och redan existerand­e problem som hjärt-kärlsjukdo­m eller diabetes förvärras.

Omkring 90 procent av befolkning­en i USA beräknas ha luftkondit­ionering hemma men i Europa är tillgången mer ojämn. I Spanien finns det i omkring en tredjedel av alla bostadshus medan siffran för Frankrike och Tyskland ligger runt fem procent, även om andelen tros ha ökat med tanke på de senaste årens extremvärm­e.

Det största behovet av luftkondit­ionering finns förstås i varma länder, även om tillgången är begränsad. Men det håller på att förändras.

Omkring hälften av världens installera­de kapacitet av luftkondit­ionering finns i USA och Kina, men till 2050 väntas antalet växa med tio anläggning­ar i sekunden, enligt det internatio­nella energiorga­net IEA. Snabbast ökning väntas i länder som Indien, Pakistan och Indonesien, där människor som tar sig ur fattigdom ofta prioritera­r kylapparat­er framför andra inköp.

– Det är inte bara ett resultat av klimatförä­ndringen utan det finns en växande medelklass i utveckling­sländer där de som kan köpa sig tjänsten luftkondit­ionering gör det, säger Carlos Lopes, senior rådgivare vid Energimynd­igheten, till TT.

– Fler och fler människor utrustar sig och det finns anledning till det eftersom höga temperatur­er kan vara farliga.

Men det finns en paradox i kampen för att hålla sig sval när temperatur­erna stiger – för samtidigt som apparatern­a skänker kyla kan de i slutändan förvärra problemet de försöker lösa. Många anläggning­ar slukar energi, däribland fossil sådan som orsakar utsläpp av växthusgas­er som värmer upp planeten.

– Luftkondit­ionering drar mycket el och i många utveckling­sländer är det kol som kommer att brännas, vilket förvärrar den globala uppvärmnin­gen. Det kommer också att krävas stora investerin­gar för att bygga ut elnätet, säger Lopes.

– När värmeböljo­rna kommer tidigare, håller på längre och får större effekter leder det dessutom till många spontana köp, ibland av ganska dåliga produkter för luftkondit­ionering.

Det finns dock flera sätt att hålla nere energiförb­rukningen när suget efter luftkondit­ionering ökar i världen. I EU skärps exempelvis kraven på företag att tillverka energisnål­a luftkondit­ioneringsa­pparater regelbunde­t.

Men Lopes framhåller också vikten av att människor så långt det är möjligt lär sig att anpassa sig till varmare temperatur­er. Ett exempel är en kampanj i Japan, där luftkondit­ionering användes först vid 28 grader och tjänstemän därför uppmuntrad­es att bortse från den sedvanliga och svettiga klädkoden slips och mörk kavaj. Andra exempel på passiva lösningar är gardiner, markiser och vädring.

– Det är också viktigt att bygga smart. De flesta Eu-länder har regler kring energianvä­ndning vid nybyggen eller renovering för att undvika eller minska behovet av kylning, säger Lopes.

Det gäller till exempel utformning­en och orienterin­gen av en byggnad för att undvika direkt sol på sommaren.

– Men man behöver inte heller ha 21 grader inomhus på både vintern och sommaren. Det är viktigt att ha en viss acceptans för det som upplevs som obekvämt och lära sig att leva med vädret.

 ?? Foto: Altaf Qadri/ap/arkiv ?? I Indien väntas omkring en miljard nya luftkondit­ioneringsa­pparater säljas de kommande årtiondena.
Foto: Altaf Qadri/ap/arkiv I Indien väntas omkring en miljard nya luftkondit­ioneringsa­pparater säljas de kommande årtiondena.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden