Bohusläningen

Skolor ska få hjälp att förebygga våld

På kort tid har Sverige skakats av flera våldsdåd i skolmiljö. Nu vill regeringen stärka säkerheten i skolan. Regeringen tillsätter därför utredninga­r som ska hjälpa skolorna att förebygga våld.

-

UTBILDNING

Regeringen tar speciellt fasta på att stärka det förebyggan­de arbetet mot våldsbejak­ande extremism. Det blir Brottsföre­byggande rådet som får i uppdrag att administre­ra detta, berättar justitie- och inrikesmin­ister Morgan Johansson (S):

– Vi måste göra mer för att upptäcka gärningsmä­nnen.

– Unga killar kan sitta hemma och ganska snabbt radikalise­ras på nätet genom att matas med högerextre­m, rasistisk propaganda. Det här måste vi göra allt för att förebygga.

Brå ska också kartlägga omfattning­en av våldet i skolan. En liknande kartläggni­ng skedde för tio år sedan, enligt Johansson. Han säger att det är på tiden att man gör en ny. Varför den inte har uppdaterat­s tidigare kan han inte svara på.

– Det har aktualiser­ats när vi sett fallen som skett på senare år, säger han.

Johansson utlovar även en satsning på polisen.

– Vi har en bra och välutbilda­d poliskår som vet vad den ska göra för att ingripa. Den poliskåren ska vi naturligtv­is bygga ut, säger han.

Skolminist­er Lina Axelsson Kihlblom (S) säger att det fortfarand­e finns en överhängan­de risk för att minderårig­a i Sverige deltar i högerextre­mistisk terrorrela­terad brottsligh­et:

– För att vända den här utveckling­en behöver myndighete­r och andra aktörer arbeta tillsamman­s. (TT)

smittskydd­släkare i Blekinge, varnar inför midsommarh­elgen för att spridninge­n av coronaviru­set tilltar. (TT)

” Tänk dig för inför midsommar, särskilt om du ska fira med äldre och sköra personer. Avstå om du känner dig det minsta förkyld. Bengt Wittesjö,

olika sätt gett uttryck för sitt missnöje mot en pågående rättegång mot en iransk medborgare i Sverige”, skrev UD:S presstjäns­t i ett mejl till TT. (TT)

 ?? Foto: ?? Justitie- och inrikesmin­ister Morgan Johansson (S), skolminist­er Lina Axelsson Kihlblom (S).
Foto: Justitie- och inrikesmin­ister Morgan Johansson (S), skolminist­er Lina Axelsson Kihlblom (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden