Bohusläningen

UD avråder från resor till Iran

-

IRAN. Sveriges utrikesdep­artement avråder från alla resor till Iran. UD har sedan slutet av april avrått från icke-nödvändiga resor till landet. Då meddelade UD att anledninge­n var ”missnöjesy­ttringar” mot bland annat Sverige.

”På senare tid har missnöjesy­ttringar riktade mot Sverige och andra europeiska länder tilltagit. Iran har på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden