Bohusläningen

EMA godkänner Valnevas vaccin

-

EU. Europeiska läkemedels­myndighete­n (EMA) har godkänt franska läkemedels­bolaget Valnevas vaccin mot covid-19, skriver myndighete­n i ett pressmedde­lande.

EMA rekommende­rar att Eu-kommission­en går vidare och godkänner Valnevas vaccin för användning inom unionen. Vaccinet godkänns för personer i åldersspan­net 18–50 år. Vaccinet ges i två doser med fyra veckors mellanrum.

Valnevas högkvarter ligger i Frankrike, även om tillverkni­ngen äger rum i svenska Solna, i Österrike och i Skottland.

Hittills har sex vacciner mot covid-19 godkänts i EU. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden