Bohusläningen

Hård kamp för att hitta överlevand­e

-

i landet den 1 februari i fjol. Den i dag 77-åriga folkvalda Suu Kyi avsattes under militärkup­pen och sattes i husarrest.

Aung sammanlagt

AFGHANISTA­N. Överlevare står på raserade byggnader som tidigare varit hem i den jordbävnin­gsdrabbade provinsen Paktika i Afghanista­n. Där lyfter de bort bråte bit för bit i hopp om att hitta fler människor vid liv.

Skalvet, där 1 000 människor enligt myndighete­rna har omkommit, var det dödligaste på 20 år i Afghanista­n. Ytterligar­e 1 500 har rapportera­ts skadade, enligt den statliga nyhetsbyrå­n Bakhtar. Siffrorna befaras stiga. (TT)

San Suu Kyi har sedan hon avsattes anklagats för en rad brott som kan leda till decennier i fängelse. (TT)

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden