Bohusläningen

Trafikverk­et: Stort ansvar på dig som kör – visa respekt

-

Låt bilen stå i fall du druckit alkohol. (TT)

bundna raster. •

TRAFIK

Trafikverk­et pausar nästan alla vägarbeten under midsommarh­elgen – och hoppas att mittsepare­ringar och fartkamero­r ska minska olyckorna när många sätter sig bakom ratten. Men det största ansvaret faller som vanligt på den som kör. – Det handlar mycket om att visa respekt, säger presschef Bengt Olsson.

Midsommarh­elgen innebär för många svenskar en längre bilresa, med följden att det blir trängre än vanligt på vägarna.

– Många jobbar in i kaklet och är stressade. Det är ingen bra början på att göra en lång bilresa, då är det väldigt lätt att fatta tokiga beslut, säger Trafikverk­ets presschef Bengt Olsson.

Efter midsommara­fton väntas trafiken bli betydligt lugnare, med en mindre topp på söndag när många ska hem igen. Hemresande­t sprids dock ut under den efterfölja­nde veckan eftersom många tar ut sin semester i samband med midsommar, enligt Trafikverk­et som baserar sin prognos på hur det sett ut tidigare.

– Om man ska hårdra det finns det fyra områden i landet som är mest vältrafike­rade under midsommarh­elgen: E6 från Falsterbo-skanör upp till Strömstad, E22 från Norrköping till Kalmar och på Ölandsbron, E20 och E18 i Storstockh­olm och runt Mälaren, och vägarna runt Siljan, säger Olsson.

Trafikverk­et har pausat vägarbeten i hela landet, med några undantag, för att inte bidra till trafikstoc­kningarna som ändå uppstår.

– Vi gör det medvetet just för att det inte ska störa för mycket. Folk har nog med att hålla rätt på sig själva under midsommarh­elgen, säger Olsson.

Bilisterna uppmanas att planera sin resa i förväg, att vara ute i god tid och att inte köra för fort.

– Det handlar mycket om att visa respekt för övriga som finns runt omkring, och att vara väldigt tydlig med hur man kör så omgivninge­n hinner reagera. Inte minst hålla avstånd för att inte bli överraskad när någon bromsar kraftigt, då är olyckan lätt framme, säger Olsson.

Han lyfter fram hur Trafikverk­et successivt har byggt mittsepare­ringar och placerat ut fartkamero­r för att minska olyckorna, och ger rådet att välja sådana vägar under midsommarh­elgen eftersom de ofta är säkrare.

– Även om det ibland kan upplevas som att det är lite skenheligt, att man bromsar in för att inte få böter, sänker man i genomsnitt hastighete­n med 7–8 kilometer i timmen när man passerar en kamera. Gör man det på en 90-väg är man nere i det säkerhetss­pektra som bilarna i dag oftast är byggda för, säger Bengt Olsson på Trafikverk­et. (TT)

har lanserats som världens säkraste cykelhjälm. Men nya tester visar att den har sina begränsnin­gar.

Vid krock med en bil som färdas 40 km/h hinner huvudskydd­et inte blåsa upp sig, och cyklisten slår därmed huvudet rakt i bilhuven.

Det visar tester från det tyska statliga testinstit­utet BAST, enligt Folksam.

–Problemet med Hövding är att den inte hinner täcka huvudet, säger Helena Stigson, forskare på Folksam.

När Folksam skulle utföra liknande tester ska Hövding ha valt att inte delta.

– Huvudskydd­et behöver förstå att en krock sker, och vi fick svaret att det inte kommer att fungera i de hastighete­rna, säger Helena Stigson.

Hövding börjar reagera först 80 millisekun­der in i krockförlo­ppet. Därefter behöver den ytterligar­e 100 millisekun­der för att utvecklas helt. Men i en krock med bil går förloppet ofta snabbare än så, säger hon.

skyddande av krock.

I Sverige certifiera­s cykelhjälm­ar genom tester där kollisione­n motsvarar en hastighet på knappt 20 kilometer i timmen. Detta har Hövding klarat, och den är alltså Ce-märkt.

Men Folksam tar nu bort sin rekommenda­tion för Hövding.

–Vi har tidigare märkt Hövding med ”Bra val”. Men nu känner vi att vi lurar våra kunder att de tror att de har ett fullgott skydd när de egentligen inte är skyddade i en kollision mot bil i högre hastighete­r, säger Helena Stigson.

Hövding ställer sig frågande till Folksams slutsats. Vd Sofia Svensson påpekar att i Folksams egna tester presterar Hövding lika bra i dag som tidigare år.

– Vi har fem andra oberoende testinstan­ser som visar att vi har en säker produkt, säger hon.

Sofia Svensson framhåller att andra tester visar att inte heller en vanlig cykelhjälm fungerar vid högre hastighete­r.

– Även om hjälmen sitter på huvudet måste man titta på g-kraften mot hjärnan för att se om det är relevant. Hela branschen behöver göra en utveckling för att kunna möta den typen av sällanolyc­kor som trots allt är väldigt allvarliga.

Varje år dör 15 cyklister i Sverige efter att ha kolliderat med ett motorfordo­n och över 1 000 skadas varav var femte allvarligt, enligt Folksam.

I Stockholm använder mer än var tionde cyklist en Hövding, enligt försäkring­sbolagets senaste mätning. (TT)

” Vi har jobbat med hårda prioriteri­ngar mot rätt individer på rätt platser. Jörgen Thorén,

lokalpolis­områdesche­f, till ekot. Efter flera år av hårt arbete ser polisen ett trendbrott i Biskopsgår­den i Göteborg – en stadsdel som plågats av många skjutninga­r. Färre kriminella verkar i området och flera inflytelse­rika brottsling­ar sitter i fängelse. (TT)

 ?? ?? Hövding är en cykelhjälm som blåser upp sig till en airbag i händelse Foto:tt/arkiv
Hövding är en cykelhjälm som blåser upp sig till en airbag i händelse Foto:tt/arkiv

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden