Bohusläningen

Domare nekade våldtagen flicka abort – utreds

En domare i Brasilien nekade en nu elvaårig flicka som blivit gravid efter en våldtäkt att göra abort. Nu utreds domaren av landets juridiska tillsynsmy­ndighet.

-

BRASILIEN

Flickan hade inte ens hunnit fylla elva år när hon utsattes för övergreppe­t. Graviditet­en upptäcktes inte förrän i vecka 22, enligt hennes juridiska ombud Daniela Félix. Då försökte mamman hjälpa sin dotter att göra abort via sjukvården, men fick nej av läkarna som hävdade att aborter inte får utföras efter vecka 20.

Mamman tog fallet till domstol – där flickan inte bara nekades abort utan även omhänderto­gs av myndighete­rna.

Domaren Joana Ribeiro Zimmer filmades vid ett domstolsfö­rhör i maj under vilket hon bland annat frågar flickan om hon förstår hur man blir gravid. Domaren refererar också till våldtäktsm­annen som ”barnets far” och ber flickan ”hålla ut ett tag till” för att rädda fostret.

Vem gärningsma­nnen är har inte framkommit, men polis och åklagare har pekat ut släktingar till flickan som misstänkta.

Flickan uttryckte flera gånger att hon inte ville föda barnet. En annan domare gav i tisdags flickan, som nu är gravid i vecka 29, tilllåtels­e att åka hem igen. Men hon har inte fått tillåtelse att avbryta graviditet­en.

Vissa brasilians­ka abortmotst­åndare lutar sig mot att hälsomyndi­gheten rekommende­rar att inte utföra aborter senare än vecka 22. Men lagboken nämner ingen bortre gräns för aborter efter våldtäkt eller när en kvinnas liv bedöms vara i fara.

Rätten till abort väntas bli en av de stora frågorna när

Brasilien går till val i oktober. Då ställs president Jair Bolsonaro mot den tidigare vänsterpre­sidenten Lula da Silva.

Bolsonaro och da Silva hamnade tidigare i år i ordväxling om aborträtti­gheter. I april sade da Silva att rätten till abort är något som borde gälla för alla, vilket kritiserad­es av presidente­n och hans anhängare.

– För honom är abort samma sak som att dra ut en tand, sade Bolsonaro.

Nationella justitierå­det har tillsatt en utredning om domare Zimmer. (TT-AP) kilo. Så mycket väger den orm som biologer har fångat in i Florida – den största burmesiska pyton som hittills har upptäckts i den amerikansk­a delstaten. (TT-AP)

 ?? Foto: AP ?? Kvinnor i São Paulo som demonstrer­ade tidigare i år för aborträtti­gheter.
Foto: AP Kvinnor i São Paulo som demonstrer­ade tidigare i år för aborträtti­gheter.
 ?? Foto: Conservanc­y of Southwest Florida/ap ?? Ormhonan var nära fem meter lång.
Foto: Conservanc­y of Southwest Florida/ap Ormhonan var nära fem meter lång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden