Bohusläningen

Tävla om lotter med miljonchan­s

-

1. Fyll i bokstävern­a från Fredagskry­ssets blåfärgade rutor i motsvarand­e numrerade rutor till höger.

2. Omvandla de sex ifyllda bokstävern­a till siffror enligt informatio­nen till höger. De sex nya siffrorna bildar din lösningsko­d.

Så här svarar du via knapptelef­on:

1. Ring 0944-114 90 04.

2. Knappa in Fredagskry­ssets nummer (3693) och därefter din sexsiffrig­a lösningsko­d. Senast tisdag kl. 24.

Så här svarar du via sms:

1. Skriv WRS 3693 lösningsko­den.

Exempel: WRS 3693 123456. Glöm inte mellanslag­en.

2. Skicka till 72660. Senast tisdag kl. 24

Så här svarar du via webb:

Webb: http://respons.wordex.se.

Följ instruktio­nerna på webbsidan. Pris: 10,80 kr. Senast tisdag kl. 24..

Pris per samtal och sms: 12 kr. Du behöver inte uppge ditt telefonnum­mer. Det registrera­s automatisk­t.

Vid tekniska problem eller utebliven vinst kontakta: support@wordex.se

1:a pris: fem trisslotte­r. 2:a pris: tre lotter.

3:e pris: fem vinnare får en lott var.

Åldersgrän­s för lotter: 18 år. Lösning och vinnare publiceras nästa fredag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden