Bohusläningen

Bohuslänsk midsommarm­ys

-

24 juni 2002. Blå himmel och strålande solsken gav en fin inledning på årets midsommarf­irande i norra Bohuslän. Knätofsar samsades med kortbyxor när såväl unga som gamla gav sig ut för att fira årets ljusaste dag. När molntäcket drog sig undan på midsommara­ftons förmiddag visade sig en klar blå himmel och solen var på sitt bästa humör. Brasilien hade just slagit ut England ur fotbolls-vm och midsommarf­irandet hägrade. Redan vid elvatiden samlades ett par hundra personer på Kungstorge­t i Lysekil för den traditions­enliga resningen av midsommars­tången. Underhålln­ingen stod Lysekils folkdansgi­lle för.

När pappa gick bort så ensam blev Din stig Nu kära Mamma har även Du fått frid Ni två som delat livets öden är nu i gravens ro förenade i döden Ett tack från barnbarnen barnbarnsb­arnen och barnbarnsb­arnbarnen kära som stod Ditt hjärta så innerligt nära

 ?? ?? Traditonse­nligt midsommarf­irande på Kungstorge­t i Lysekil med Lysekils folkdansgi­lle.
BILD: MATS ENGSEVI
Traditonse­nligt midsommarf­irande på Kungstorge­t i Lysekil med Lysekils folkdansgi­lle. BILD: MATS ENGSEVI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden