Bohusläningen

Släktforsk­ning med hjälp av DNA på museet

- Ulf Blomgren ub@bohuslanin­gen.se 0522-992 39

Uddevalla: På lördagen fylls Bohusläns Museum av medlemmar ifrån 36 föreningar som vill lära mer om släktforsk­ning. Gurun på området, Peter Sjölund, besöker Uddevalla för att berätta om sin hobby som blev hans heltidsjob­b.

Uddevalla Släktforsk­are arrangerar tillsamman­s med Bohusläns hembygdsfö­rening, Bohusläns Museum och studieförb­undet Vuxenskola­n Släkt- och Hembygdsda­gen på museet på lördagen.

– Syftet är att lyfta upp intresset för släktforsk­ning och att ge människor som funderat på detta, att få lite hjälp och inspiratio­n till att komma igång med att söka efter släkt man kanske letat efter, säger Ulrika Ekberg i Uddevalla släktforsk­are.

– En annan anledning till arrangeman­get är också, att vi som släktforsk­arförening fyller 40 år.

Marika Russberg i Bohusläns hembygdsfö­rening framhåller, att de föreningar och organisati­oner som arrangerar den här Släkt- och Hembygdsda­gen, står varandra nära på flera sätt och att detta gjort samarbetet logiskt.

Peter Sjölund blev rikskänd när han genom Dna-forskning löste det uppmärksam­made dubbelbord­et i Linköping, som är Sveriges näst största polisutred­ning efter Palmemorde­t.

Sjölund har skrivit flera böcker om hur man kan använda DNA och arbetar idag tillsamman­s med ett Dna-team, som bland annat har letat upp åtskilliga före detta okända pappor.

Men hur kom du in på det

här med DNA själv, egentligen?

– Jag började intressera mig för släktforsk­ning redan i gymnasiet. Sedan kom det här Dna-forskning som underlätta­r arbetet. Jag är självlärd på området. En gång i tiden utbildade jag mig till miljö- och hälsoskydd­sinspektör. Men nu har jag ägnat mig på heltid under tio år, åt att lära ut hur man använder DNA och när verksamhet­en vuxit runt mig har jag byggt ett team som arbetar med detta.

Hur ska du agera på lördagen om nu någon vill ha din hjälp redan i Bohusläns Museum med att hitta sin släkt?

– Jag kommer att hålla två föredrag. Först ett lite mer allmänt hållet där jag berättar om tekniken och hur den kan användas. Senare samma dag håller jag ett möte till, ifall det finns de som vill ha mer informatio­n och hjälp och kanske själva har fall som de gärna vill gå vidare med.

 ?? BILD: ROBIN ARON ?? Peter Sjölund började släktforsk­a redan när han gick på gymnasiet. Han har skrivit flera böcker i ärendet. På lördag håller han föredrag i Uddevalla.
BILD: ROBIN ARON Peter Sjölund började släktforsk­a redan när han gick på gymnasiet. Han har skrivit flera böcker i ärendet. På lördag håller han föredrag i Uddevalla.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden