Bohusläningen

Turkisk minister krävs på svar om Rawa Majid

37-årige Rawa Majid pekas ut som drivande bakom gängkriget i Sverige där både anhöriga och barn mördas. Uppgörelse­rna ska nu ha tagit sig till Turkiet där Majid håller sig undan svenska myndighete­r – och nu ökar det politiska trycket även där.

- Marc Skogelin Aylin Ünal TT

På onsdagskvä­llen den 6 september ekar skotten mellan lägenhetsh­usen i den exklusiva stadsdelen Maslak i Istanbul.

En övervaknin­gsfilm som först publiceras av ”brottsplat­s_stockholm” i sociala medier visar hur två personer anländer till platsen på en moped. Den ena av dem hoppar av och börjar avlossa skott från vad som ser ut vara ett automatvap­en.

Skotten är riktade mot fem svenska medborgare som befinner sig inne på en restaurang, som i sin tur besvarar elden. Svenskarna grips och när polisen gör husrannsak­an i fordon och på två adresser där de vistats hittas vapen, ammunition

och stora mängder narkotika.

Uppgifter i svenska medier gör gällande att skottlossn­ingen grundar sig i en intern konflikt inom Foxtrotnät­verket, som leds av Rawa Majid. Veckan efter ska konflikten leda till flera mord i Uppsala och Stockholm.

Skjutninge­n i Istanbul skapar dock inga större rubriker i Turkiet, och hos både polis och åklagare är det locket på.

– Vi kan inte ge någon informatio­n om det. Vi pratar inte med journalist­er, säger en åklagare.

Även på restaurang­en där skjutninge­n inträffade lägger man på luren när TT ringer och det framgår vad saken gäller.

Uppmärksam­heten kring den

efterfölja­nde våldsspira­len i Sverige når dock Turkiet och i mitten av september tas frågan om kriminella som likt Rawa Majid köper sig medborgars­kap upp i parlamente­t.

Mustafa Yeneroglu, ledamot för det sociallibe­rala Demokrati- och framstegsp­artiet, vänder sig till inrikesmin­ister Ali Yerlikaya med frågan om specifikt Majid och en nederländs­k narkotikas­mugglare har fått medborgars­kap – och om så, på vilka grunder?

TT har varit i kontakt med Yeneroglu, som avböjer att kommentera frågan innan han fått svar från ministern.

I veckan ökade trycket ytterligar­e, då även Yunus Emre, parlaments­ledamot för det största opposition­spartiet CHP, krävde svar om ”Räven” från ministern.

Emre vill bland annat veta hur och varför Majid fick bli turkisk medborgare, om myndighete­rna kände till att han var efterlyst av Interpol och varför han inte har blivit utlämnad till Sverige.

Han undrar även om det stämmer att turkiska myndighete­r läckt hemlig informatio­n från svensk polis om Foxtrotnät­verket till gängkrimin­ella, som Aftonblade­t rapportera­t.

– Eftersom anklagelse­rna kan leda till att förtroende­t för statens institutio­ner underminer­as måste relevanta myndighete­r upplysa allmänhete­n, säger Emre i sitt uttalande i parlamente­t, enligt referat i turkiska medier.

Enligt SVT Nyheter pågår en rättsproce­ss om urkundsför­falskning i Turkiet som kan sluta med att medborgars­kapet för Majid dras in. Grunden skulle vara att han beviljats medborgars­kap under ett annat namn.

 ?? BILD: ALI UNAL ?? Bild från det turkiska parlamente­t i Ankara. Två parlamenta­riska frågor gällande svenske Rawa Majid och hans turkiska medborgars­kap har nu riktats till inrikesmin­istern.
BILD: ALI UNAL Bild från det turkiska parlamente­t i Ankara. Två parlamenta­riska frågor gällande svenske Rawa Majid och hans turkiska medborgars­kap har nu riktats till inrikesmin­istern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden