Bohusläningen

Rymdsond som jagat ”livets frön” kommer hem

Rymdsonden har jagat livets ursprung. Och nu kommer den tillbaka. Kanske. Osiris-rex-kapseln ska ta mark i Utahs öken på söndag – om inte Nasa i sista stund avbryter inflygning­en. I så fall får vi vänta till 2025.

- Henrik Samuelsson TT

Sonden Osiris-rex sköts upp 2016, och har alltså varit på resande fot i över sju år. Men det kritiska momentet tog bara 16 sekunder i oktober 2020.

Osiris-rex gjorde då en vådlig snabblandn­ing på den taggiga asteroiden Bennu, fällde ut sin robotarm för att ta en näve stoft, och lyfte sedan igen.

Bennu är en

rymdsten av en ovanlig och eftertrakt­ad typ, som består av ”originalma­terial” från vårt solsystems tidiga dagar. Experter på bland annat USA:S rymdstyrel­se Nasa tror att livet på jorden kan ha uppstått när olika ämnen kombinerad­es efter det att meteoriter slog ned.

Förhoppnin­gen är alltså att kapseln har med sig varianter av ”livets frön från vår planets begynnelse”, säger Dante Lauretta vid University of Arizona till nyhetsbyrå­n AFP.

Osiris-rex är stor som en skåpbil, men nu är det bara den mindre kapseln med proverna som ska landa. Och även det är en riskabel process. Kapseln lossas från moderskepp­et 108 000 kilometer från jorden. Vid inträdet i atmosfären uppnås en hastighet av 43 000 kilometer i timmen, vilket innebär att kapselns yta kan bli 2 800 grader varm, enligt Nasa.

Om allt går väl ska den sedan bromsa in och slå ned på ett militärt område i Utah på söndag eftermidda­g svensk tid. Men det finns också en möjlighet att avbryta, om Nasa bedömer att väder och andra omständigh­eter inte är de rätta. I så fall tar kapseln ett varv till runt solen, och ett nytt landningsf­örsök dröjer till 2025.

– Att få tillbaka rymdprover är svårt. Det är mycket som kan gå snett, säger Sandra Freund, programche­f för Osiris-rex på flygoch rymdföreta­get Lockheed Martin, enligt nyhetsbyrå­er.

 ?? BILD: KEEGAN BARBER ?? Nedslaget i Utah är repeterat in i minsta detalj. Här har man släppt ned en kopia av kapseln från helikopter under en övning i augusti.
BILD: KEEGAN BARBER Nedslaget i Utah är repeterat in i minsta detalj. Här har man släppt ned en kopia av kapseln från helikopter under en övning i augusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden