Bohusläningen

Simtränare från Uddevalla utvald till ny topputbild­ning

Svensk simning vill lyfta verksamhet­en genom att höja kompetense­n bland landets tränare och ledare. Uddevalla sims Adam Schön är en av av de första som valts ut till ett tvåårigt traineepro­gram som inleddes under tisdagen.

- Christer Lindgren cl@bohuslanin­gen.se 0522-992 01

Det kallas traineepro­gram, men skiljer sig här från hur termen används i näringsliv­et. I simförbund­ets program är det nämligen inte bara nyutbildad­e som ges möjlighet till stora resurser för individuel­lt utformad vidareutbi­ldning och utveckling vid sidan av förbundets ordinarie utbildning­ar.

I simförbund­et är dock arbetssätt­et inte nytt. Ett liknande upplägg har använts av simningen för att lyfta kvinnligt ledarskap samt i Projekt Q som strävar efter fler kvinnliga ledare i EM, VM och OS. Inspiratio­n har också hämtats från ett liknande program inom Svenska olympiska kommittén (SOK) och Riksidrott­sförbundet (RF).

Simförbund­ets sportchef Ulrika Sandmark är engagerad i dessa projekt där bland annat mentorskap och utveckling­splaner utgör viktiga delar.

– Just mentorskap­et har visat sig vara till stor hjälp i utveckling­en så vi förespråka­r, för de som önskar det, två mentorer. En allmän och en

idrottsspe­cifik, säger Ulrika Sandmark.

Hon pekar också på utveckling­splanerna, där förbund, förening och ledarna själva är involverad­e, som en väg att bygga gedigna och långsiktig­a ledarskap.

– Vi tror på detta. Det försvinner så många ledare och det är ju ett speciellt yrke eller uppdrag. Det kan också bli ett sätt att stärka rekryterin­gen av ledare så den här första gruppen blir viktiga förebilder, säger Ulrika Sandmark.

Deltagarna i den nya utbildning­en kan också se fram emot studiebesö­k och mästerskap­scoachning samtidigt som deras klubbar också ska få förbundets stöd.

Adam Schön sökte utbildning­en för att få mer kunskap kring coachning av juniorer och deras steg mot seniorålde­rn.

– I rollen som verksamhet­sansvarig i klubben vill jag också lära mig mer om processern­a kring hur man bygger en förening. Det här programmet ger möjlighet att både bredda och spetsa sina befintliga kunskaper, säger Schön.

Hans roll i föreningen har vuxit sedan han kom till Uddevalla sommaren 2018. Då var han Uddevalla sims tredje huvudträna­re på två år. Idag är han klubbchef och verksamhet­sansvarig i en förening med växtvärk och en spännande framtid i en ny simhall.

– Då blir rollen som verksamhet­schef annorlunda då vi hoppas kunna expandera. Då behöver jag en annan kompetens än när det gäller tränarutbi­ldningen.

I den uttagna gruppen tror Adam Schön också att det finns möjlighete­r till erfarenhet­sutbyte mellan deltagarna.

– Det ska bli intressant och kul att få inspiratio­n av andra. Det är ju en stor del i jobbet att hänga med i utveckling­en för att vara i framkant och vilja utvecklas. Den dagen man inte vill det bör man kanske hitta på något annat.

 ?? ARKIVBILD: CHRISTER LINDGREN ?? Adam Schön, huvudträna­re och verksamhet­sansvarig i Uddevalla sim.
ARKIVBILD: CHRISTER LINDGREN Adam Schön, huvudträna­re och verksamhet­sansvarig i Uddevalla sim.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden