Bohusläningen

Guldpalmsv­innaren är ett konstant nervkittla­nde drama

- Drama Maria Domellöf-wik maria.domellof@gp.se

Fritt fall Regi: Justine Triet

Med: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner, Samuel Theis, Jehnny Beth mfl

Frankrike, 2023 (150 min)

****

Att Sandra Hüllert är en enastående skådespele­rska vet alla som sett henne förlora självkontr­ollen i den mörka komedin ”Min pappa Toni Erdman”.

I Guldpalms-vinnaren ”Fritt fall” syns hon som den uppburna författare­n Sandra Voyter, som skriver romaner inspirerad­e av det självupple­vda. I filmens inledning blir hon intervjuad av en litteratur­student, som ställer seriösa frågor. Själv vill författare­n inget hellre än bolla tillbaka frågorna, och osäkra situatione­n, medan hon roat smuttar på ett glas rött.

Vi befinner oss i en alpstuga i Frankrike, och snart bryts friden. Från övervåning­en dånar en påfrestand­e tolkning av 50 cents ”P.I.M.P.” i calypso-takt. Sandras svartsjuke make har satt på låten på repeat, på en volym som överröstar intervjuar­en och omöjliggör bandinspel­ningen.

Studenten ger upp och åker sin väg. Parets 10-årige son, som förlorat synen efter en trafikolyc­ka, ger sig strax ut på en promenad med hunden.

När han kommer tillbaka finner han sin pappa död i snön.

Det är upptakten till ett makalöst rättegångs­drama – som allt mer kommer att handla om ett krackelera­nde äktenskap. Berättelse­n framstår som en sylvass modern variant av Bergmans ”Scener ur ett äktenskap”. Frågor om makt och balans i parrelatio­nen gestaltas mästerligt: Hur den enes anspråk på självförve­rkligande riskerar att kväva den andre. Vems behov är det egentligen som dominerar i familjen, och vem måste anpassa sig? Dessa subtila villkor, ofta så svåra att verbaliser­a, lyfts skoningslö­st fram i ljuset. Resultatet blir enastående, därtill konstant nervkittla­nde – som en thriller.

Kroppen har fallit från hög höjd och skadorna gör att brott inte kan uteslutas. Snart står Sandra åtalad för mord på sin make. Såväl media som åklagaren drar parallelle­r mellan verklighet­ens tragiska händelsefö­rlopp och innehållet i hennes romaner.

Fakta och fiktion grumlas på ett komplext vis i berättelse­n som snabbt blir fascineran­de mörk och mångbottna­d. Rättsmedic­inska utlåtanden kan mycket väl bli utslagsgiv­ande. Lägg därtill en rad mer eller mindre tillförlit­liga vittnesmål.

Skuldfråga­n framstår som allt annat än enkel, och åskådarens empati är inte alltid på den distansera­de författare­n Sandras sida. Makens oförlösta författard­römmar gjorde honom deprimerad, hävdar hon. I en bandupptag­ning av ett gräl framkommer senare hans version, som skiljer sig markant från hennes. Kan hon rent av ha stulit idén till hans debutroman? Frågan om vem som tillåts ha tolkningsf­öreträde, vems ord som räknas, blir väsentlig.

Maktkampen och dynamiken i familjen speglar vad som pågår i samhället i stort, och berättelse­n kränger smidigt mellan mikro- och makronivå.

Tematiskt diskuterar filmen skickligt också samtidens besatthet av det verifierba­ra – samtidigt som fake news i allt fler kretsar får fäste som sanningar. Min sanning och din sanning blir allt mer sällan vår gemensamma sanning. Nyanserade gråskalor ersätts med svart och vitt.

I en tid där fiktion som ”bygger på en sann historia” säljer som smör ställer ”Fritt fall” den djupare frågan: vad är sanning? Och vems är den sanningen?

Det enda vi kan vara riktigt säkra på, efter att ha följt detta begåvade dramas gastkraman­de rättsproce­ss, är att de stora förlorarna är barnen.

 ?? BILD: TRIART ?? När Daniel kommer tillbaka från promenaden med hunden Snoop hittar han sin pappa död i snön. Det blir upptakten till det mångbottna­de franska dramat ”Fritt fall”.
BILD: TRIART När Daniel kommer tillbaka från promenaden med hunden Snoop hittar han sin pappa död i snön. Det blir upptakten till det mångbottna­de franska dramat ”Fritt fall”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden