Mitt i Botkyrka

Är det dålig stil eller tecken på

-

Ska polisen jaga plankare i tunnelbana­n? Handlar plankning om dåligt beteende eller segregatio­n? Åsikterna gick isär när politiker, aktivister och polisen möttes på vår debattscen.

Debatten tog avstamp i vårt reportage i förra numret av HuddingeDi­rekt, då vi följde med polisen när de hjälpte kontrollan­ter att kolla färdbevis i kollektivt­rafiken. Förutom att skydda från hot och våld har polisen en uppfostran­de roll, menade Martin Lazar, polis.

– I en del områden tror folk att de kan göra som de vill, så är det inte. Mitt uppdrag att visa unga hur man beter sig, man betalar för sig. Nästa steg är att man går in och tar vad man vill i en kiosk.

Sissela Nordling Blanco (FI) och Mariam Asghari, aktiv i SSU och 127: s röster räknas

 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? a år fördubblas antalet biljettkon­trollerske­n i tunnelbana­n.
FOTO: MIKAEL ANDERSSON a år fördubblas antalet biljettkon­trollerske­n i tunnelbana­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden