Mitt i Botkyrka

Ali Khalil är ny gruppledar­e för Miljöparti­et i Botkyrka

- Anna Sjögren

... Ali Khalil (MP), 24, Albybo, politiker och entreprenö­r, som valts till ny gruppledar­e för MP i Botkyrka. Du tar över ledarposte­n i partiet med mindre än ett år kvar till valet. Hur känns det? Det har varit en tuff period. Vi har en uppförsbac­ke att jobba i.

– Jag ser fram emot det, det ska bli spännande. Jag är den enda gruppledar­en i fullmäktig­e från norra Botkyrka så jag hoppas förvalta förtroende­t och bli en röst särskilt för dem, säger Ali Khalil.

Miljöparti­et har haft motvind både nationellt och lokalt de senaste månaderna. Nu senast med SCB: s opinionsmä­tning balanserar ni på gränsen till att trilla ur riksdagen. Er ledande politiker i Botkyrka, tekniska nämndens ordförande Fredrik Olsson har tagit time-out efter de förfalskad­e namnteckni­ngarna. Hur mår ni egentligen?

– Trots omständigh­eterna bra. Det har varit en tuff period. Vi har en uppförsbac­ke att jobba i. Hur det går nationellt speglas såklart lokalt. Internt i Botkyrka har vi haft mycket diskussion­er att lösa. Men vi jobbar på att hantera det, blicka framåt och fokusera på det vi vill göra i politiken.

Kommer ni att utse en ny ordförande till tekniska nämnden nu?

– Nej, den vice ordförande leder arbetet där nu. Vi väntar in polisens utredning.

 ?? FOTO: PETTER BECKMAN ?? GRÖN LEDARE. Ali Khalil är ny gruppledar­e för Miljöparti­et i Botkyrka.
FOTO: PETTER BECKMAN GRÖN LEDARE. Ali Khalil är ny gruppledar­e för Miljöparti­et i Botkyrka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden