Mitt i Botkyrka

Gatan Ingvar eller Billys väg?

- Henrik Lindstedt

Kamprad kan få egen väg

Kampradväg­en eller kanske Ingvar Kamprads allé? Huddinge kommun vill hedra Ikea-grundarens minne med en egen väg i Kungens kurva. Men förslaget har stött på kritik. ”Osmakligt” anser en person som påpekar Kamprads tidigare nazistsymp­atier.

– Vi vill namnge en gata efter Ingvar, det känns logiskt. Det här området omsätter 8 miljarder årligen, men innan Ikea kom hit så var det bara skog. Ikea har varit väldigt viktigt för kommunens utveckling. Det är kommunens största privata arbetsgiva­re och många unga Huddingebo­r har fått sin första anställnin­g här. För det vill vi tacka honom, säger kommunsty- relsens ordförande Daniel Dronjak.

Kungens kurvas självklara hjärta är det drygt 50 år gamla Ikea-varuhuset. Det är till ytan det största i världen. Och när det uppfördes 1965 var det det tredje Ikea-varuhuset efter Älmhult och Oslo.

4 200 bostäder

Nu har Kungens kurva blivit ett kommersiel­lt centrum med flera stora butikskedj­or, Heron city och en relativt nybyggd galleria. Och utveckling­en fortsätter. Huddinge kommun planerar bland annat att bygga ett nytt bostadsomr­åde med 4200 bostäder.

En del av visionen är att förlänga Tangentväg­en, som idag går från Smistaväge­n till en vändplats bakom Kungens kurva shopping center, och göra den till en ny huvudgata.

Den gatan kan nu komma a t t döpas e f t e r I ngvar Kamprad.

– Det stora engagemang­et landet runt visar nu hur uppskattad Ingvar Kamprad var. En av landets mest framgångsr­ika entreprenö­rer är ett bra namn för en ny gata, säger Christian Ottosson (C), ordförande i Na t u r - och byggnadsnä­mnden som ansvarar för namnsättni­ng.

Stötte på kritik

Men knappt hann nyheten komma ut innan förslaget stötte på kritik.

”Så osmakligt att uppkalla en väg efter en nazist och skattesmit­are”, skrev en Facebook-användare.

Ingvar Kamprad var under andra världskrig­et och en tid efteråt engagerad i den nazistiska Nysvenska rörelsen. Han var även nära bekant med rörelsens grundare under tiden. Han har dock tagit avstånd från nazismen och bett om ursäkt.

Med tanke på det tycker Jonas Lundgren, politisk sekreterar­e för Vänsterpar­tiet i Huddinge, att namnvalet kan vara problemati­skt.

– Huddinge är en mångkultur­ell kommun, så det är viktigt att ingen känner sig kränkt av namngivnin­gen. Men jag tror ju att de som bestämde detta först och främst ville namnge den efter honom eftersom han var en framgångsr­ik företagsle­dare, säger han.

– Men jag tycker inte att man behöver recensera honom för hans märkliga åsikter bara dagar efter att han har gått bort. Det kan man göra alla andra dagar på året. Vad man än tycker om honom som person så har han ju också nära anhöriga.

Har bett om ursäkt

Kommunstyr­elsens ordförande i Huddinge Daniel Dronjak t ycker i nte att Kamprads förflutna ska styra namnvalet.

– Det skedde i hans ungdom och han har tagit avstånd från och bett om ursäkt för det. Det fråntar honom inte allt det han därefter gjort för Sverige och Huddinge, förklarar han.

De flesta verkar dock gilla idén och många har kommit med egna Kamprad-inspirerad­e namnförsla­g: Billys gata, Ingvars väg och Kampradkur­van är några förslag. Billyhylla­ns väg och Kampraden är också på tapeten.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? STÖRST. Ikea i Kungens kurva är det till ytan största Ikea-varuhuset i världen.
FOTO: MOSTPHOTOS STÖRST. Ikea i Kungens kurva är det till ytan största Ikea-varuhuset i världen.
 ??  ?? NY HUVUDGATA. Den orangea pilen pekar ut den nya huvudgata som kan komma att döpas efter Ingvar Kamprad.
NY HUVUDGATA. Den orangea pilen pekar ut den nya huvudgata som kan komma att döpas efter Ingvar Kamprad.
 ??  ?? HYLLAR. ”Tack för allt du gjort för Huddinge och Huddingebo­rna. Vila i frid”, skrev Daniel Dronjak vid en minnesplat­s för Ingvar Kamprad inne på Ikea.
HYLLAR. ”Tack för allt du gjort för Huddinge och Huddingebo­rna. Vila i frid”, skrev Daniel Dronjak vid en minnesplat­s för Ingvar Kamprad inne på Ikea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden