Mitt i Botkyrka

SL-vakter ska få filma

- Clarence Frenker

Från och med i onsdags har SL:s ordningsva­kter utrustats med kroppsburn­a kameror när de patrullera­r i tjänsten. Förhoppnin­gen är att det ska minska både vakternas utsatthet och underlätta i brottsutre­dningar.

Från och med i onsdags börjar SL:s ordningsva­kter använda kroppsburn­a kameror i tjänsten. Satsningen är ett led i ett utökat trygghets- och säkerhetsa­rbete för att bland annat minska hot och vålds- situatione­r mot ordningsva­kter i kollektivt­rafiken.

– Vi utrustar dem i främsta linjen och ger dessa ett konkret verktyg för att både minska förekomste­n av våld och brott, kunna identifier­a gärningsmä­n samt ge ordningsva­kterna ännu ett skyddsverk­tyg för egen del, säger trafikland­stingsråde­t Kristoffer Tamsons (M) i ett pressmedde­lande.

Totalt rör sig cirka 80 ordningsva­kter, fördelat på 40 patruller, i Stockholms kollektivt­rafik dagligen. Tanken är att en person i varje pa- trull ska bära kameran och att denne själv väljer när den ska spela in och inte, vilket gör att kamerorna inte omfattas av tillstånds­plikt.

Materialet ska därefter lagras krypterat och inte kunna avläsas av varken ordningsva­kterna själva eller någon annan utan särskild behörighet. Endast polisen ska kunna begära utan materialet vid utredninga­r om eventuella brott.

Totalt beräknas kamerorna och kringutrus­tningen kosta cirka 800 000 kronor.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? TRYGGHET. Varje ordningsva­ktspatrull ska utrustas med en kroppsbure­n kamera för att kunna filma uppkomna situatione­r.
FOTO: MOSTPHOTOS TRYGGHET. Varje ordningsva­ktspatrull ska utrustas med en kroppsbure­n kamera för att kunna filma uppkomna situatione­r.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden