Sys­ter­mål­ning­en i Fitt­ja in­vigs

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

Un­der vå­ren har en grupp tje­jer och kvin­nor i Fitt­ja job­bat med ”Syst­rar ut­an grän­ser”, en mu­ral­mål­ning som ska ta plats på Bot­kyr­ka­byg­gens konst­kub på par­ke­rings­däc­ket ovan­för Ung­do­mens hus. Nu är mål­ning­en klar och på sön­dag 3 ju­ni in­vigs den.

På plats finns kvin­nor­na som ska­pat mål­ning­en, Bot­kyr­ka­byg­gens vd Chris Ös­terlund och mål­ning­ens konst­när­li­ga le­da­re Saa­dia Hus­se­in.

– Det ma­gis­ka med konst­ver­ket är att Fitt­jas syst­rar har fått möj­lig­het att ladda ver­ket med vad sys­ter­skap be­ty­der ur de­ras syn­vin­kel och nu får mak­ten över sin be­rät­tel­se, sä­ger Saa­dia Hus­sa­in i ett press­med­de­lan­de.

In­vig­ning­en är mel­lan kloc­kan 14 och 16.

MÅLAR SYS­TER­SKAP. ”Syst­rar ut­an grän­ser”, en mu­ral­mål­ning av tje­jer och kvin­nor i Fitt­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.