Går det att få lift på söd­ra si­dan?

BotkyrkaDirekt Norra - - REDAKTIONEN PÅ LUFFEN - An­na Sjögren, på luffen på söd­ra si­dan

Går det att lif­ta längs vägar­na på söd­ra si­dan? NärBot­kyr­kaDi­rekts luf­far­re­dak­tion mis­sa­de bus­sen be­stäm­de vi oss för att tes­ta lyc­kan med liftar­tum­men – tre reportrar och en hund.

Det är glest med bus­sar. Så när luf­far­re­dak­tio­nen mis­sar buss 709 som ska ta oss från Löv­ber­ga till Ådran där vi ska över­nat­ta i sko­gen be­stäm­mer vi oss för att för­sö­ka lif­ta.

– Men tre per­so­ner och en stor rottwei­ler – vem kom­mer ploc­ka upp oss, suc­kar un­der­teck­nad re­por­ter när vi pro­me­ne­rar längs Liss­ma­vä­gen i gas­san­de sol.

– Äh, ska jag slänga upp tum­men, frå­gar kol­le­gan Henrik och hål­ler upp tum­men när en bil när­mar sig.

Bi­len kör - till vår för­vå- ning - in till vägre­nen och stan­nar till. I fö­rar­sä­tet sit­ter Mar­cus Scherz­berg som egent­li­gen är på väg hem till Gla­dö kvarn men be­stäm­mer sig för att ta en om­väg och kö­ra oss till Ådran i Pa­ra­di­sets na­tur­re­ser­vat.

Bru­kar du ploc­ka upp lif­ta­re?

– Nej, det var län­ge­sen nu. Men ni såg snäl­la ut och ni ha­de en hund med er, det var ju varmt för den där stac­ka­ren. Jag har själv haft hund, men hon gick bort i can­cer ny­li­gen.

En stund se­na­re läm­nar Mar­cus Scherz­berg av oss vid par­ke­ring­en vid Pa­ra­di­sets na­tur­re­ser­vat. Be­hö­ver vi sä­ga att vi ÄLSKAR dig Mar­cus? Du och din hjälp­sam­het gjor­de vår luff enkla­re, trev­li­ga­re och så myc­ket ro­li­ga­re!

HUNDTRICKET. ”Det blir så varmt med den svar­ta päl­sen, klart hon ska få skjuts”, sa vägens hjäl­te Mar­cus Scherz­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.