Teater Sláva

BotkyrkaDirekt Norra - - REDAKTIONEN PÅ LUFFEN -

Teater Sláva fi­rar 25 år i år. Upp­sätt­ning­en av Odys­sé­en är en del av fi­ran­det.

Ett av te­a­ter­grup­pens mål är att vå­ga ut­ma­na sig själ­va till­sam­mans med publi­ken.

Vill du löp­trä­na med teater Sláva?

Kol­la in grup­pen ”Odys­seus Spring­er” på Fa­ce­book.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.