Från Eng­land till Bredäng i hus­bil

BotkyrkaDirekt Norra - - REDAKTIONEN PÅ LUFFEN -

Han dog när vi var i Gre­kland. Vi be­grav­de ho­nom i Del­p­hi, vid det gam­la orak­lets tem­pel.

”Det bäs­ta med att va­ra ute så­här? Man träf­far en mas­sa nya spän­nan­de män­ni­skor. Och det är så häf­tigt att kom­ma till nya plat­ser. Först är allt främ­man­de, men ef­ter någ­ra da­gar kän­ner man sig som en av lo­kal­be­folk­ning­en”. mån­daer

BLIR HEMMASTADDA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.