Vad in­ne­bär eld­nings­för­bu­det?

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Det rå­der eld­nings­för­bud i he­la Stock­holms­om­rå­det på grund av det ex­tremt tor­ra väd­ret.

För­bu­det in­ne­bär att man in­te får ha öp­pen lå­ga ut­om­hus.

Van­ligt­vis får man gril­la på iord­nings­ställ­da eld­plat­ser när det rå­der eld­nings­för­bud. Men på grund av den ex­tre­ma tor­kan är det för­bud även mot det.

Om man gril­lar på egen tomt mås­te man tän­ka på att all­tid ha till­gång till vat­ten och att grill­ning­en sker på eget an­svar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.