Skolung­do­mar åker gra­tis med SL i som­mar

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

I ju­ni skic­kar SL hem bil­jet­ter för gra­tis re­san­de un­der he­la som­mar­lo­vet till ung­do­mar i Stock­holms län. Ung­doms­bil­jet­ten skic­kas hem in­nan 13 ju­ni och är lad­dad på ett SL Ac­cesskort. Bil­jet­ten gäl­ler dyg­net runt un­der pe­ri­o­den 16 ju­ni - 9 au­gusti för dig som i Stock­holms län till som­ma­ren går ut: års­kurs 6–9 i grund­sko­lan, grund­särsko­lan el­ler sa­me­sko­lan, års­kurs 6–10 i spe­ci­al­sko­lan, års­kurs 1 och 2 i gym­na­sie­sko­lan el­ler gym­na­si­e­särsko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.