SYSTERSKAP I FITTJA

BotkyrkaDirekt Norra - - HEJ BOTKYRKA -

MÅ­LA­DE SYSTERSKAPET. För­ra hel­gen in­vig­des den nya vägg­mål­ning­en på Konst­ku­ben ovan­på Ung­do­mens hus. Den har må­lats av fle­ra ge­ne­ra­tio­ner Fitt­ja­kvin­nor till­sam­mans med konst­nä­ren Saa­dia Hus­se­in. Mål­ning­ens te­ma var ”Syst­rar ut­an grän­ser”.

FO­TO: JU­LIA HÖRNELL/BOTKYRKABYGGEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.