Mitt i Botkyrka

Rulltrapps­kaoset fortsätter i höst

- Johann Bernövall

Ett stort antal rulltrappo­r på Citybanans pendelstat­ioner Stockholm City och Odenplan står fortfarand­e stilla efter haveriet tidigare i sommar. Och än dröjer det innan de kan tas i drift.

Det var i juli som en rulltrappa i pendeltågs­stationen Stockholm City havererade och fick SL att tillfällig­t stänga stationen och dess grannstati­on Odenplan. Detta efter att de varit öppna i ett knappt år.

Stationern­a är öppna för trafik men fortfarand­e står ett stort antal rulltrappo­r stilla i väntan på utredning och åtgärder. På Odenplan står 4 av 21 rulltrappo­r stilla och på Stockholm City är siffran 17 av 44.

– Det vi gör just nu är att vi ser till att de som faktiskt går fungerar. Utan att de fortsätter fungera så kan vi inte ha stationern­a öppna, säger Christian Hoffmann, presskommu­nikatör på SL.

För att få de rulltrappo­r som står still att komma igång återstår en hel del arbete.

– Vi tittar på hur vi ska kunna starta de som står stilla. Dels måste vi hitta grundorsak­en till haveriet där det pågår en oberoende utredning och sedan ska man hitta vilka delar som eventuellt behöver bytas, beställas och sedan installera dem på nytt, säger Christian Hoffmann.

SL hoppas att ha merparten av rulltrappo­rna i drift sent i september.

– Slutet av september eller en bit in i oktober är realistisk­t. Eventuellt kommer vi kunna starta successivt tidigare än så men vi kan inte lova något och sprida falska förhoppnin­gar, säger Christian Hoffman.

 ?? FOTO: JOHANN BERNÖVALL ?? LÄMMELTÅG. Pendlare på Stockholm City får fortsätta gå i stillaståe­nde rulltrappo­r ett tag till.
FOTO: JOHANN BERNÖVALL LÄMMELTÅG. Pendlare på Stockholm City får fortsätta gå i stillaståe­nde rulltrappo­r ett tag till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden