Xet-mu­se­et öpp­nar på nytt i Tum­ba cent­rum

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Sön­dag 7 ok­to­ber kl 13-16 åter­in­vigs Xet­mu­se­et i Tum­ba cent­rum. Mu­se­et har va­rit stängt se­dan i vå­ras för om­bygg­na­tion i sam­band med att Bot­kyr­ka konst­hall flyt­tar till Fitt­ja.

Nu ser konst­hal­len och Xet-säll­ska­pet fram emot att lo­ka­len är klar och publi­ken kan ta del av Xets konst­skat­ter igen. Leif Mag­nus­son, ord­fö­ran­de i Xet-säll­ska­pet och Mi­ri­am An­ders­son Ble­cher, chef för Bot­kyr­ka konst­hall in­vig­nings­ta­lar. Varmt väl­kom­na!

Sven "X-et" Erix­son, föd­des i Tum­ba 1899.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.