Årets eldsjäl på Rö­da lin­jen 2018

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Var­je år ar­ran­ge­rar för­e­ning­en Mitt127 och tid­ning­ar­na Skär­hol­menDi­rekt, Bot­kyr­kaDi­rekt och Hud­ding­eDi­rekt Årets eldsjäl på Rö­da lin­jen.

Det är all­män­he­ten som får no­mi­ne­ra vil­ka eldsjä­lar som kan bli ak­tu­el­la för pri­set. Per­so­ner­na som no­mi­ne­ras ska an­ting­en bo el­ler va­ra verk­sam­ma längs tun­nel­ba­nans rö­da lin­je, från Bredäng till Nors­borg.

Se­nast den 14 ok­to­ber mås­te du skic­ka in din no­mi­ne­ring på Mitt127:s webb­si­da.

Där­ef­ter väl­jer en ju­ry ut sex kan­di- da­ter till pri­set. De kom­mer att pre­sen­te­ras lö­pan­de i vå­ra tid­ning­ar och där­ef­ter får all­männ­he­ten rös­ta om vem som för­tjä­nar pri­set bäst.

All­män­he­tens och ju­ryns rös­ter kom­mer väga li­ka tungt i vem som får pri­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.