Där­för flyt­tar Al­bys bib­li­o­tek till cent­rum

… Ka­rin Svens­son, ung­doms­bib­li­o­te­ka­rie på Al­by bib­li­o­tek, som flyt­tar in i cent­rum fy­ra ef­ter­mid­da­gar un­der hös­ten. Var­för häng­er bib­li­o­te­ket i cent­rum?

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - An­ja Löf­man

Bib­li­o­te­ket är mer än en fy­sisk

– Vi vill va­ra Al­by­in­vå­nar­nas bib­li­o­tek och nå ut till de som in­te an­nars kom­mer till oss. Mö­te­na är det all­ra vik­ti­gas­te. Bib­li­o­te­ket är mer än en fy­sisk plats, det ska va­ra en po­si­tiv och de­mo­kra­tisk kraft, det är vik­tigt att vi vi­sar det.

Vad gör ni un­der de här ef­ter­mid­da­gar­na?

– Vi ska­par ett my­sigt bib­li­o­teks­rum, har med oss böc­ker på fle­ra oli­ka språk, ger bok­tips och hål­ler i en sa­gostund. För­hopp­nings­vis kan vi väc­ka läs­lus­ten hos de som kom­mer för­bi. I tis­dags ha­de vi spel­te­ma och spe­la­de fle­ra oli­ka spel: schack, me­mo­ry och yatzy. Vi be­rät­tar om vå­ra ak­ti­vi­te­ter och tar emot tips på vad in­vå­nar­na tyc­ker ska hän­da på bib­li­o­te­ket.

I tis­dags var förs­ta till­fäl­let för bib­li­o­tek i cent­rum.

FO­TO: AL­BY BIB­LI­O­TEK

CENTRUMHÄNG. Ka­rin Svens­son tar bibb­lan till fol­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.