127 Trygg­het

BotkyrkaDirekt Norra - - SÖDRA SIDAN -

127 Trygg­het är ett sa­m­ar­be­te mel­lan KFUM JKS­sek­tio­nen Mitt127 och Skär­hol­mens stads­del och fi­nan­sie­ras del­vis med de me­del stads­de­len fått för trygg­hets­ska­pan­de åt­gär­der.

Vill du va­ra med? Ar­ran­gö­rer­na vill gär­na få med fler för­äld­rar och för­e­ning­ar på vand­ring­ar­na och ak­ti­vi­te­ter­na. Mai­la pro­jekt­le­da­ren Bej­na?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.