I hjär­tat av Tum­ba

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Ut­ställ­l­ning­en öpp­nar sön­dag 7 ok­to­ber.

Tum­ba­bor har fått skic­ka in si­na bil­der av sin ort till Tum­ba bib­li­o­tek. En fo­to­klass på Xen­ter har ock­så fo­tat Tum­ba i svart­vitt som stäl­ler ut si­na bil­der på ut­ställ­ning­ens ver­nis­sage kl 13 den 7 ok­to­ber.

I sam­band med ver­nis­sa­gen åter­in­vi­ger X:et-Säll­ska­pet X:et-mu­se­et som nu har fått en ny in­gång ge­nom Tum­ba bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.