Sex sa­ker du in­te vill mis­sa

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Gör stunt-trick. I den ny­in­flyt­ta­de stunt­stu­di­on får du lä­ra dig parkour och hur fil­mar häf­ti­ga stunt­t­rick.

Gå på cir­kus. Cir­kus­fö­re­ställ­ning­en TVÅ spe­las gra­tis un­der da­gen.

Graf­fiti. Graf­fiti­väg­gen är öp­pen he­la da­gen.

Mo­bil grön­saks­mark­nad. Bood­la säl­jer Al­byod­la­de grön­sa­ker och vi­sar sin trädgård. Fixa jobb. Mil­jon­be­man­ning sli­par ditt cv och ger dig jobbcoach­ning. Dans, teater, sång. Al­by Fejm, Vack­ra Ro­sen och fle­ra and­ra har pro­va-på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.