Här skul­le OS-spe­len hål­las

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - KÄL­LA: TT

Ham­mar­by­bac­ken: Pa­ral­lell­sla­lom (lag och even­tu­ellt in­di­vi­du­ellt). Stock­holms sta­di­on: Even­tu­ellt big air (snow­board) och fre­e­sty­le (hopp). Te­le2 are­na: Kon­ståk­ning och short track. Gub­bäng­ens ban­dy­hall: Cur­ling.

Glo­ben: Ishockey.

Sca­ni­a­rin­ken el­ler an­nan ishoc­key­hall i krans­kom­mun: Ishockey. Ny­byggd are­na (i krans­kom­mun): Ski­dor och skid­skyt­te.

Ny­byggd are­na (i krans­kom­mun): Skrid­sko. Åre: Al­la öv­ri­ga gre­nar i al­pint, snow­board och fre­e­sty­le. Falun: Nor­disk kom­bi­na­tion och back­hopp­ning.

Ut­an­för Sve­ri­ge, even­tu­ellt Si­gul­da i Lett­land: Bob, ro­del och ske­le­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.