Pen­deln stängs av sö­der om Tum­ba

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

Pen­del­tåg­s­tra­fi­ken mel­lan Sö­der­täl­je hamn och Tum­ba sta­tion kom­mer stäng­as av från kloc­kan 22 på fredag till kloc­kan 05.00 på måndag. Istäl­let kom­mer er­sätt­nings­bus­sar sät­tas in på sträc­kan.

Det är järn­vägs­tunn­lar­na i Rön­ninge som ska re­no­ve­ras och vid Vattra­vä­gen i Tum­ba ska de­lar av järn­vä­gen by­tas ut.

Även gång- och cy­kel­vä­gen mel­lan Gustavslunds­vä­gen och Tall­sätra­vä­gen kom­mer stäng­as av un­der pe­ri­o­den.

Buss 40S och 40D kör mel­lan Tum­ba och Sö­der­täl­je cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.