Höll fast fick­tjuv till po­li­sen dök upp

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

En man och kvin­na i Hall­un­da cent­rum ut­gav sig i tis­dags för att sam­la in peng­ar till väl­gö­ran­de än­da­mål. Då tyc­ker sig en per­son se hur de stjäl en plån­bok ur en äld­re per­sons fic­ka. Hen tar då sa­ken i eg­na hän­der och hål­ler fast kvin­nan till po­li­sen dy­ker upp.

– Det var en ur all­män­he­ten som såg det här och grep kvin­nan och höll fast hen­ne. Po­li­sen för­de hen­ne till Fle­mings­berg och se­na­re kun­de även man­nen gri­pas. De är miss­tänk­ta för stöld, al­ter­na­tivt grov stöld, sä­ger Alek­san­der Je­re­mic på Bot­kyrka­po­li­sen.

Per­so­ner som falskt ut­ger sig för att sam­la in peng­ar och un­der­skrif­ter till väl­gö­ran­de än­da­mål är ett pro­blem som Alek­san­der Je­re­mic in­te har hört ta­las om i Bot­kyr­ka för­ut.

– I nu­lä­get vet vi ba­ra en per­son som har ut­satts. Men kän­ner man igen det här, har man själv bli­vit ut­satt för nå­got lik­nan­de så ring 114 14.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.