Det­ta är Lö­para­ka­de­min

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

En ide­ell för­e­ning som ge­nom trä­ning och mentro­skap vill ge ung­do­mar stärkt själv­käns­la, red­skap för att job­ba mål­in­rik­tat och kun­skap om en häl­so­sam livv­stil.

Lö­para­ka­de­min i söd­ra Bot­kyr­ka har löprun­dor på runt sju kilo­me­ter var­je tisdag.

Må­let är att springa tio kilo­me­ter.

Har va­rit med i två av­snitt av TV4-pro­gram­met Sve­ri­ge spring­er. I pro­gram­met be­sök­te lö­pa­ren Isa Gal­van Lö­para­ka­de­mins trä­ning­ar och works­hops.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.